.

European Union
close language selection
COPD Assessment TestContent
df sd sd dsg dfgdf
 

Jak se Vám daří s CHOPN? Odpovězte na test ohodnocení CHOPN (COPD Assessment Test, CAT)

Tento test pomůže Vám a Vašemu ošetřujícímu lékaři ohodnotit vliv CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) na Váš pocit životní pohody a na každodenní život. Vy a Váš ošetřující lékař můžete odpovědi a výsledky testu použít na pomoc při lepším zvládání Vaší CHOPN a k obdržení co nejlepších výsledků léčení.

Pokud si přejete vyplnit dotazník ručně na papíře, klepněte prosím sem a vytiskněte si jej.
Pokud budete dotazník vyplňovat na webu, u každé níže uvedené otázky klepněte myší pro zakřížkování (X) políčka, které Vám
v současné době nejlépe odpovídá.

Příklad:
Jsem velmi šťastný(á)      
mark 0mark 1mark 2mark 3mark 4mark 5
Jsem velmi smutný(á)
VÝSLEDEK   
print element
Nikdy nekašlu
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Kašlu stále
empty space
design element
print element
Vůbec nemám zahleněné průdušky
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Mám silně zahleněné průdušky
empty space
design element
print element
Vůbec nemám pocit sevřeného hrudníku
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Mám pocit hodně sevřeného hrudníku
empty space
design element
print element
Když jdu do kopce nebo po schodech do jednoho patra, nezadýchám se
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Když jdu do kopce nebo po schodech do jednoho patra, velmi se zadýchám
empty space
design element
print element
Doma vykonávám bez omezení všechny činnosti
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Mám velká omezení při všech činnostech doma
empty space
design element
print element
Věřím si, že mohu odejít z domu navzdory své plicní nemoci
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Vůbec si nevěřím, že mohu kvůli své plicní nemoci odejít z domu
empty space
design element
print element
Spím dobře
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Kvůli své plicní nemoci spím špatně
empty space
design element
print element
Mám spoustu energie
mark 0 mark 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark 5
Nemám vůbec žádnou energii
empty space
design element
print element
Click here to get your total score
Print your CATest

Nezapomeňte prosím vytisknout svůj CAT test před návštěvou u svého ošetřujícího lékaře.

Poslední aktualizace: únor 2015

Test zhodnocení CHOPN a logo CAT jsou ochranné známky společností skupiny GlaxoSmithKline.
©2009 GlaxoSmithKline group of companies. Všechna práva vyhrazena.