• Ditt navn:
 • Dagens dato:
 • Hvordan er din KOLS? Ta KOLS-vurderingstest (COPD Assessment Test™, CAT)

  Dette spørreskjemaet vil hjelpe deg og helsepersonellet med å bedømme hvor mye KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) påvirker ditt velvære og ditt daglige liv. Dine svar, og poengsummen på testen, kan brukes av deg og helsepersonellet til å hjelpe deg med å mestre din KOLS på en bedre måte og få mest mulig ut av behandlingen.

  Hvis du ønsker å fylle ut spørreskjemaet for hånd på papir, kan du klikke her og skrive ut spørreskjemaet.

  For hvert punkt nedenfor skal du sette et kryss (X) i boksen som best beskriver din tilstand for øyeblikket. Pass på at du bare velger ett svar for hvert spørsmål.

  Eksempel: Jeg er svært glad

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Jeg er svært trist

  POENG

  Jeg hoster aldri

  Jeg hoster hele tiden

  Jeg har ikke slim i brystet i det hele tatt

  Brystet er helt fullt av slim

  Brystet føles ikke tett i det hele tatt

  Brystet føles svært tett

  Jeg er ikke andpusten når jeg går opp en bakke eller en trapp mellom to etasjer

  Jeg er svært andpusten når jeg går opp en bakke eller en trapp mellom to etasjer

  Jeg blir ikke begrenset ved noen aktiviteter som jeg gjør hjemme

  Jeg blir svært begrenset når jeg utfører aktiviteter hjemme

  Jeg føler meg trygg når jeg går ut, til tross for lungesykdommen

  Jeg føler meg overhode ikke trygg når jeg går ut, pga. lungesykdommen

  Jeg sover godt

  Jeg sover ikke godt på grunn av min lungesykdom

  Jeg har mye energi

  Jeg har ingen energi i det hele tatt

  COPD-vurderingstesten er utviklet av en flerdisiplinær gruppe av internasjonale COPD-eksperter, med støtte fra GSK. Et styre bestående av uavhengige eksterne eksperter, derav én styreleder, fører tilsyn med GSKs aktiviteter når det gjelder COPD-vurderingstesten.

  CAT, COPD-vurderingstesten og CAT-logoen er varemerker som tilhører GSK-gruppen. ©2009 GSK. Med enerett.

  Feil

  Svar på alle spørsmålene i testen før du sjekker poengsummen.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.