• Imię i nazwisko:
 • Dzisiejsza data:
 • Jaki jest stan Pana/-i POChP? Prosimy o wypełnienie testu oceniającego POChP (COPD Assessment Test™, CAT)

  Ten kwestionariusz pomoże Panu/-i i pracownikowi służby zdrowia ocenić wpływ POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) na Pana/-i samopoczucie i codzienne życie. Udzielone odpowiedzi i uzyskany wynik pomogą Panu/-i i pracownikowi służby zdrowia lepiej leczyć POChP i uzyskiwać jak najlepsze efekty kuracji.

  Jeżeli chcesz wypełnić ten kwestionariusz w wersji papierowej, kliknij tutaj i wydrukuj kwestionariusz.

  W każdym wierszu należy zaznaczyć (X) pole najlepiej opisujące Pana/-i obecną sytuację.
  Na każde pytanie prosimy udzielić tylko jednej odpowiedzi.

  Przykład: Jestem bardzo szczęśliwy/-a

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Jestem bardzo smutny/-a

  WYNIK

  Nigdy nie kaszlę

  Kaszlę cały czas

  W ogóle nie mam plwociny (śluzu) w dolnych drogach oddechowych i płucach

  Moje dolne drogi oddechowe i płuca są całkowicie wypełnione plwociną (śluzem)

  W ogóle nie odczuwam ciasnoty w klatce piersiowej

  Odczuwam silną ciasnotę w klatce piersiowej

  Gdy idę pod górę lub po pokonaniu jednego biegu schodów, nie dostaję zadyszki

  Gdy idę pod górę lub po pokonaniu jednego biegu schodów, dostaję silnej zadyszki

  Nie mam żadnych trudności z wykonywaniem jakichkolwiek czynności w domu

  Mam bardzo duże trudności z wykonywaniem wszelkich czynności w domu

  Pomimo choroby płuc, wychodząc z domu czuję się pewnie

  Ze względu na chorobę płuc, wychodząc z domu w ogóle nie czuję się pewnie

  Sypiam głębokim snem

  Ze względu na chorobę płuc nie sypiam głębokim snem

  Mam dużo energii

  Nie mam w ogóle energii

  Test oceniający COPD został opracowany przez multidyscyplinarną grupę składającą się z międzynarodowych ekspertów specjalizujących się w COPD, wspieranych przez GSK. Wszelkie działania podejmowane przez GSK w odniesieniu do testu oceniającego COPD nadzorowane są przez radę zarządzającą składającą się z niezależnych ekspertów zewnętrznych, z których jeden przewodniczy radzie.

  CAT, test oceniający COPD i logo CAT są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy spółek GSK. ©2009 GSK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Błąd

  Prosimy wypełnić wszystkie pytania testu przed sprawdzeniem wyniku.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.