• Вашето име:
 • Днешна дата:
 • Какво е състоянието на Вашата ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)? Направете теста за оценка на ХОББ (COPD Assessment Test™, CAT)

  Този въпросник ще помогне на Вас и Вашия здравен специалист да измерите влиянието, което ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) оказва върху Вашето здраве и ежедневиe. Вашите отговори и точките от теста могат да се използват от Вас и Вашия здравен специалист да помогнат за подобряване контрола върху Вашата ХОББ и получаване на най-голяма полза от лечението.

  Ако желаете да попълните въпросника на хартиен носител, моля кликнете тук и след това разпечатайте въпросника.

  За всяка от точките по-долу поставете знак (X) в кутийката, която най-добре описва състоянието Ви в момента. Не забравяйте да изберете само по един отговор за всеки въпрос.

  Пример: Много съм щастлив(а)

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Много съм тъжен(на)

  БРОЙ ТОЧКИ

  Никога не кашлям

  Кашлям непрекъснато

  Изобщо нямам храчки в гърдите си

  Целите ми гърди са пълни с храчки

  Изобщо не чувствам стягане в гърдите

  Чувствам голямо стягане в гърдите

  Когато вървя по нанагорнище или изкачвам един етаж стълби, не се задъхвам

  Когато вървя по нанагорнище или изкачвам един етаж стълби, се задъхвам много

  Не съм ограничен(а) в извършването на каквито и да било дейности у дома

  Много съм ограничен(а) в извършването на дейности у дома

  Уверен(а) съм, когато излизам от дома си, въпреки състоянието на белите ми дробове

  Никак не съм уверен(а), когато излизам от дома си, поради състоянието на белите ми дробове

  Спя спокойно

  Не спя спокойно поради състоянието на белите ми дробове

  Имам много енергия

  Изобщо нямам енергия

  Тестът за оценка на COPD е разработен от мултидисциплинарна група от международни експерти по COPD, поддържана от GSK. Дейностите на GSK по отношение на Теста за оценка на COPD се наблюдават от ръководен съвет, който включва независими външни експерти, един от които е председател на съвета.

  CAT, тестът за оценка на COPD и логото на CAT са търговски марки на фирмите от групата на GSK. ©2009 GSK. Всички права запазени.

  Грешка

  Моля попълнете всички въпроси на теста, преди да проверите резултата.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.