• Vaše jméno:
 • Dnešní datum:
 • Jak se Vám daří s CHOPN? Odpovězte na test ohodnocení CHOPN (COPD Assessment Test™, CAT)

  Tento test pomůže Vám a Vašemu ošetřující lékař ohodnotit vliv CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) na Váš pocit životní pohody a na každodenní život. Vy a Váš ošetřující lékař můžete odpovědi a výsledky testu použít na pomoc při lepším zvládání Vaší CHOPN a k obdržení co nejlepších výsledků léčení.

  Pokud si přejete vyplnit dotazník ručně na papíře, klepněte prosím sem a vytiskněte si jej.

  Pro každou položku dole zakřížkujte (X) políčko, které Vám v současné době nejlépe odpovídá. Zvolte prosím pouze jednu odpověď na každou otázku.

  Příklad: Jsem velmi šťastný(á)

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Jsem velmi smutný(á)

  VÝSLEDEK

  Nikdy nekašlu

  Kašlu stále

  Vůbec nemám zahleněné průdušky

  Mám silně zahleněné průdušky

  Vůbec nemám pocit sevřeného hrudníku

  Mám pocit hodně sevřeného hrudníku

  Když jdu do kopce nebo po schodech do jednoho patra, nezadýchám se

  Když jdu do kopce nebo po schodech do jednoho patra, velmi se zadýchám

  Doma vykonávám bez omezení všechny činnosti

  Mám velká omezení při všech činnostech doma

  Věřím si, že mohu odejít z domu navzdory své plicní nemoci

  Vůbec si nevěřím, že mohu kvůli své plicní nemoci odejít z domu

  Spím dobře

  Kvůli své plicní nemoci spím špatně

  Mám spoustu energie

  Nemám vůbec žádnou energii

  Test pro vyhodnocování COPD vyvinula multidisciplinární skupina mezinárodních odborníků na COPD s podporou společnosti GSK. Na činnost společnosti GSK v souvislosti s Testem pro vyhodnocování COPD dohlíží řídící výbor sestávající z nezávislých externích odborníků, z nichž jeden mu předsedá.

  CAT, Test pro vyhodnocování COPD a logo CAT jsou ochrannými známkami skupiny společností GSK. ©2009 GSK. Všechna práva vyhrazena.

  Chyba

  Vyplňte prosím všechny otázky v testu, než se podíváte na své skóre.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.