• Uw naam:
 • De datum van vandaag:
 • Hoe gaat het met uw COPD? Doe de COPD-test (COPD Assessment Test™ of CAT).

  Deze vragenlijst zal u en uw arts helpen te bepalen welke invloed COPD (chronisch obstructieve longziekte) op uw welzijn en dagelijks leven heeft. Uw antwoorden en de testscore kunnen door u en uw arts worden gebruikt om beter met uw COPD om te gaan en uw behandeling maximaal te benutten.

  Indien u de vragenlijst handmatig op papier wenst in te vullen, klik dan hier en druk de vragenlijst af.

  Plaats voor elk onderstaand item een kruisje (X) in het vakje dat de beste beschrijving geeft van uw huidige toestand. Kies slechts één antwoord voor elk item.

  Voorbeeld: Ik ben zeer gelukkig

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Ik ben zeer verdrietig

  SCORE

  Ik hoest nooit.

  Ik hoest de hele tijd.

  Ik heb helemaal geen fluimen in mijn borst.

  Mijn borst zit vol fluimen.

  Ik heb helemaal geen beklemmend gevoel op mijn borst.

  Ik heb een zeer beklemmend gevoel op mijn borst.

  Als ik een helling of een trap oploop, kom ik niet in ademnood.

  Als ik een helling of een trap oploop, kom ik in erge ademnood.

  Ik ben helemaal niet beperkt in mijn huiselijke activiteiten.

  Ik ben sterk beperkt in mijn huiselijke activiteiten.

  Ondanks mijn longaandoening voel ik mij zelfverzekerd wanneer ik mij buitenshuis begeef.

  Door mijn longaandoening voel ik mij helemaal niet zelfverzekerd wanneer ik mij buitenshuis begeef.

  Ik slaap vast.

  Ik slaap niet vast wegens mijn longaandoening.

  Ik zit boordevol energie.

  Ik heb helemaal geen energie.

  De COPD-beoordelingstest (CAT) is ontwikkeld door een multidisciplinaire groep internationale deskundigen op het gebied van COPD, ondersteund door GSK. Op de activiteiten van GSK die betrekking hebben op de COPD-beoordelingstest, wordt toegezien door een bestuur waarin onafhankelijke externe deskundigen zetelen, onder wie de voorzitter van het bestuur.

  CAT, COPD-beoordelingstest en het CAT-logo zijn handelsmerken van de GSK-groep van bedrijven. ©2009 GSK. Alle rechten voorbehouden.

  Fout

  Vul alle vragen van de test in, voordat u uw score bekijkt.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.