• התאריך היום:
 • שמך:
 • מה מצב ה-COPD (מחלת הריאות החסימתית הכרונית) שלך?
  מלא/י את השאלון להערכת COPD - COPD Assessment Test™ (CAT)

  שאלון זה יעזור לך ולאיש הצוות הרפואי המטפל בך להעריך את ההשפעה של COPD (מחלת ריאות חסימתית כרונית) על הרווחה ועל חיי היומיום שלך. תשובותיך והניקוד שתקבל במבדק יכולים לסייע לך ולאיש הצוות הרפואי המטפל בך, לשפר את ניהול ה-COPD שלך ולהפיק את מרב התועלת מן הטיפול.

  אם ברצונך למלא את השאלון בכתב לחץ כאן כדי להדפיסו

  עבור כל סעיף שלהלן, סמן/י X במשבצת המתארת את מצבך הנוכחי בצורה הטובה ביותר. הקפד/י לבחור תשובה אחת בלבד לכל שאלה.

  אני עצוב/ה מאוד

  5
  4
  3
  2
  X
  0

  דוגמה: אני שמח/ה מאוד

  SCORE

  אני משתעל/ת כל הזמן

  אינני משתעל/ת כלל

  יש לי הרבה ליחה בריאות

  אין לי ליחה (כיח) בריאות

  יש לי תחושה רבה של לחץ בחזה

  אין לי תחושת לחץ בחזה

  יש לי קוצר נשימה רב כשאני הולך בעליה או כשאני מטפס קומת מדרגות אחת

  אין לי קוצר נשימה כשאני הולך בעליה או כשאני מטפס קומת מדרגות אחת

  אני מוגבל/ת מאוד בביצוע פעילויות בבית

  אני לא מוגבל/ת בביצוע פעילויות בבית

  אני מרגיש/ה מאוד לא בטוח/ה כשאני יוצא/ת מהבית, בגלל מצב הנשימה שלי

  אני מרגיש/ה בטוח/ה כשאני יוצא/ת מהבית, למרות מצב הנשימה שלי

  אינני ישן/ה טוב בגלל מצב הנשימה שלי

  אני ישן/ה היטב

  אין לי בכלל מרץ

  יש לי הרבה מרץ

  קבוצה רב-מקצועית של מומחים בינלאומיים ל-COPD פיתחה את המבחן להערכת COPD בתמיכתה של חברת GSK. ועדת ממשליות מפקחת על הפעילות של חברת GSK בכל הקשור למבחן להערכת COPD. בין חברי הוועדה נמנים מומחים חיצוניים בלתי-תלויים שאחד מהם גם משמש כיושב ראש הוועדה.

  ,CAT המבחן להערכת COPD והלוגו של CAT הם סמלים מסחריים של קבוצת החברות של.GSK ©2009 GSK כל הזכויות שמורות.

  תקלה

  עליך לענות על כל השאלות במבחן לפני בדיקת הציון שלך

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.