• Vaše meno:
 • Dnešný dátum:
 • Ako by ste popísali vašu chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP)? Vyplňte test vyhodnotenia CHOCHP (COPD Assessment Test™) (CAT)

  Tento dotazník pomôže vám a profesionálnemu zdravotníkovi posúdiť vplyv CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) na vaše zdravie a každodenný život. Vaše odpovede a hodnotenie testu môžete vy a profesionálny zdravotník použiť na zlepšenie manažmentu choroby CHOCHP a získanie čo možno najväčšieho prínosu z liečby CHOCHP.

  Ak chcete vyplniť tento dotazník rukou na papier, kliknite, prosím, sem a potom dotazník vyplňte.

  Pri každom výroku uvedenom nižšie začiarknite (X) to políčko, ktoré najviac vystihuje váš momentálny stav. Dbajte na to, aby ste vybrali len jednu odpoveď na každú otázku.

  Príklad: Som veľmi šťastný/á

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Som veľmi smutný/á

  VÝSLEDOK

  Nikdy nekašlem

  Stále kašlem

  V hrudníku nemám vôbec hlien

  Hrudník mám celkom plný hlienu

  Vôbec nepociťujem tlak na hrudníku

  Pociťujem výrazný tlak na hrudníku

  Po zdolaní kopca alebo jedného poschodia nie som zadychčaný/á

  Po zdolaní kopca alebo jedného poschodia som veľmi zadychčaný/á

  Moja činnosť v domácnosti nie je vôbec obmedzená

  Moja činnosť v domácnosti je veľmi obmedzená

  Aj napriek stavu pľúc s istotou vychádzam von z domova

  V dôsledku stavu pľúc nemám vôbec istotu vyjsť z domova

  Spím hlbokým spánkom

  Nespím hlbokým spánkom v dôsledku stavu mojich pľúc

  Mám veľa energie

  Nemám vôbec žiadnu energiu

  Hodnotiaci test COPD bol vyvinutý v rámci multidisciplinárnej skupiny medzinárodných odborníkov na COPD podporovanej spoločnosťou GSK. Aktivity spoločnosti GSK v súvislosti s Hodnotiacim testom COPD kontroluje riadiaca rada, ktorá zahŕňa nezávislých externých odborníkov. Jeden z nich rade predsedá.

  Hodnotiaci test COPD, CAT a logo CAT sú ochranné známky skupiny spoločností GSK. ©2009 GSK. Všetky práva vyhradené.

  Chyba

  V Teste vyplňte, prosím, všetky otázky predtým, ako si pozriete svoje skóre.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.