• Vaše ime:
 • Današnji datum:
 • Kako je z vašo KOPB? Izpolnite test za ocenitev KOPB (COPD Assessment Test™, CAT)

  Ta vprašalnik bo pomagal vam in vašemu zdravstvenemu delavcu oceniti, kako KOPB (kronično obstruktivna pljučna bolezen) vpliva na vaše dobro počutje in vsakdanje življenje. Vaši odgovori in rezultati testa bodo pomagali vam in vašemu zdravstvenemu delavcu izboljšati obravnavo vaše KOPB, da bi dosegli največjo korist zdravljenja.

  Ce želite izpolniti vprašalnik v pisni obliki, kliknite tukaj in ga natisnite.

  Pri vsaki spodnji izjavi vstavite oznako (X) v okence, ki najbolje opisuje vašo trenutno izkušnjo. Obvezno izberite le en odgovor na vsako vprašanje.

  Primer: Zelo sem vesel(-a)

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Zelo sem žalosten(-a)

  REZULTAT

  Nikoli ne kašljam

  Neprestano kašljam

  V pljučih sploh nimam sluzi (mukusa)

  Moja pljuča so čisto polna sluzi (mukusa)

  Sploh ne občutim tiščanja v prsih

  V prsih čutim močno tiščanje

  Ko hodim v hrib ali po stopnicah navzgor, nisem povsem nič zadihan(-a)

  Ko hodim v hrib ali po stopnicah navzgor, sem popolnoma zadihan(-a)

  Pri nobenem od domačih opravil nisem omejen(-a)

  Pri domačih opravilih sem zelo omejen(-a)

  Kljub bolezni pljuč povsem brezskrbno odidem od doma

  Zaradi bolezni pljuč si sploh ne upam od doma

  Trdno spim

  Zaradi bolezni pljuč ne spim trdno

  Imam veliko energije

  Sem popolnoma brez energije

  Ocenjevalni preizkus COPD je razvila skupina mednarodnih strokovnjakov za COPD z več področij, ki jih podpira GSK. Dejavnosti GSK v zvezi z ocenjevalnim preizkusom COPD nadzira upravni odbor, ki vključuje neodvisne zunanje strokovnjake, eden od teh strokovnjakov pa je predsednik odbora.

  CAT, ocenjevalni preizkus COPD in logotip CAT sta blagovni znamki skupine podjetij GSK. ©2009 GSK. Vse pravice pridržane.

  Napaka

  Preden seštejete tocke, odgovorite na vsa vprašanja v testu.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.