• Emri juaj:
 • Data e sotme:
 • Në ç'gjendje është SPOK-u juaj? Bëni Testin për Vlerësimin e SPOK-ut*

  *ang. COPD Assessment Test™ ose shkurt CAT

  Ky pyetësor do t'ju ndihmojë ju dhe mjekun tuaj të matni ndikimin që ka SPOK-u (sëmundja pulmonare obstruktive kronike) në mirëqenien dhe në jetën tuaj të përditshme. Përgjigjet tuaja dhe rezultati i testit mund të përdoren nga ju dhe nga mjeku juaj, për të përmirësuar menaxhimin e SPOK-ut tuaj dhe për të pasur përfitimin më të madh nga mjekimi.

  Nëse dëshironi të plotësoni pyetësorin me dorë në letër, ju lutemi klikoni këtu dhe pastaj printoni pyetësorin.

  Për çdo fjali më poshtë, vendosni shenjën (X) në kutinë që përshkruan më së miri gjendjen tuaj aktuale. Kini kujdes që për secilën pyetje të zgjidhni vetëm një përgjigje.

  Shembull: Jam shumë i lumtur

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Jam shumë i mërzitur

  REZULTATI

  Nuk kollitem asnjëherë

  Kollitem gjatë gjithë kohës

  Nuk kam aspak këlbazë në kraharor

  Kam shumë këlbazë në kraharor

  Nuk ndjej aspak shtrëngim në kraharor

  Ndjej shumë shtrëngim në kraharor

  Nuk mbetem pa frymë kur ngjitem në një kodër ose në një palë shkallë

  Mbetem pa frymë kur ngjitem në një kodër ose në një palë shkallë

  Nuk jam i kufizuar në kryerjen e aktiviteteve në shtëpi

  Jam shumë i kufizuar në kryerjen e aktiviteteve në shtëpi

  Ndjehem i sigurt që të largohem nga shtëpia, pavarësisht nga sëmundja ime e mushkërive

  Nuk ndjehem aspak i sigurt që të largohem nga shtëpia, për shkak të sëmundjes sime të mushkërive

  Bëj gjumë të mirë

  Nuk bëj gjumë të mirë për shkak të sëmundjes sime të mushkërive

  Kam shumë fuqi

  Nuk kam aspak fuqi

  Testi i vlerësimit të COPD është zhvilluar nga një grup shumëdisiplinor ekspertësh ndërkombëtarë të COPD me mbështetjen e GSK. Aktivitetet e GSK në lidhje me Testin e vlerësimit të COPD mbikëqyren nga një bord drejtues që përfshin ekspertë të jashtëm të pavarur, një prej të cilëve drejton bordin.

  CAT, Testi i vlerësimit të COPD dhe logoja e CAT janë marka tregtare të grupit të kompanive GSK. ©2009 GSK. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

  Gabim

  Ju lutemi të plotësoni të gjitha pyetjet në test, para se të kontrolloni rezultatin tuaj.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.