• Ert namn:
 • Dagens datum:
 • Hur upplever du din KOL? Utför KOL-testet (COPD Assessment Test™, CAT)

  Detta frågeformulär kommer att hjälpa er och er vårdgivare att mäta den inverkan KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) har på ert välbefinnande och dagliga liv. Svaren och testresultatet kan användas av er och er vårdgivare för att hjälpa er förbättra vården av er KOL och få bästa utbyte av behandlingen.

  Om du vill fylla i frågeformuläret för hand på papper, klicka här och skriv ut frågeformuläret.

  Placera ett (X) för var fråga i rutan som bäst beskriver hur ni för närvarande mår. Välj endast ett svar för varje fråga.

  Exempel: Jag är mycket glad

  0
  X
  2
  3
  4
  5

  Jag är mycket ledsen

  POÄNG

  Jag hostar aldrig

  Jag hostar ständigt

  Jag har inte något slem i bröstet alls

  Mitt bröst är helt fyllt med slem

  Jag känner inte alls något tryck över bröstet

  Jag känner mycket tryck över bröstet

  När jag går uppför en backe eller en trappa blir jag inte andfådd

  När jag går uppför en backe eller en trappa blir jag mycket andfådd

  Jag är inte begränsad när det gäller att utföra några aktiviteter i hemmet

  Jag är mycket begränsad när det gäller att utföra aktiviteter i hemmet

  Jag känner mig trygg att lämna mitt hem trots mitt lungtillstånd

  Jag känner mig inte alls trygg att lämna mitt hem på grund av mitt lungtillstånd

  Jag sover bra

  Jag sover inte bra på grund av mitt lungtillstånd

  Jag har massor av energi

  Jag har inte någon energi alls

  COPD-bedömningstestet har utvecklats av en tvärvetenskaplig grupp av internationella COPD-experter som stöds av GSK. GSK:s aktiviteter med avseende på COPD-bedömningstestet övervakas av en styrelse bestående av oberoende externa experter, varav en är styrelsens ordförande.

  CAT, COPD-bedömningstestet och CAT-logotypen är varumärken som tillhör GSK-koncernen. ©2009 GSK. Med ensamrätt.

  Fel

  Svara på alla frågorna i testet innan du kollar ditt resultat.

  For optimal viewing, please rotate your mobile device's screen orientation to landscape.